top of page

  İzmit'in Tarihi Yerleri  

Kent Tarihi Projeleri Banner.jpg

Tarihimizde önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş olan saat kulesinin, inşa edilmesi de yine tarihi bir yıldönümüne tanıklık etsin diye planlanmıştır. Saat kulesini, dönemin Kocaeli Mutasarrıfı yani valisi olan Musa Kazım Bey tarafından 1902 yılnda 2. Abdulhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yılı hatırasına yaptırmıştı.

Mimar Vedat Tekin'in ilk yapıtlarından olan kule, neoklasik üslupta inşa edilmiş. İnşasında mermer ile Hereke ve Tavşancıl yörelerine özgü traverten taşlar kullanılmış. Saati ise 1929 yılında Mustafa Semi tarafından yeniden imal edilmiştir. Kulenin en alt katında 3 yönde 3 adet çeşme yer almaktadır. Söz konusu sebillerin alınlığında ve kapısının üzerinde taş kitabeler bulunmaktadır. Bu kitabelerde Arap harfleri ile “1902 Belediye etti inşa, bu kule ile çeşme-i Seyit Kamari'ye” yazmaktadır. Orta kattaki çember şeklindeki kartuş içerisinde ise 2. Abdulhamit'in tuğrası bulunmaktadır. Saat kulesinin giriş kapısının yanıbaşındaki sonradan yazılan Latin alfabeli kitabede ...

İzmit Saat Kulesi

Atatürk Anıtı.JPG

Cumhuriyet tarihinde, Kocaeli’de inşa edilen ilk heykel olan Atatürk Anıtı, Atatürk’ün hatırası ve Cumhuriyetimizin Onuncu Yıldönümünü kutlamak amacıyla yapılmıştır. İzmit şehrinin en güzel bir  noktası olan Saat Kulesi ve Saray civarında bir tören alanı yapılarak yerleştirilen heykelde, Sağ eliyle batıyı işaret eden Atatürk’ün yüzü izmit Körfezi’ne dönüktür. Mareşal üniforması ve omuzlarından çizmelerine kadar inen pelerini ile heybetli bir görünüşü olan anıtın bulunduğu yükseklik ona daha da görkemli bir ifade kazandırmıştır.

 

Türk heykeltıraş Nejat Sirel tarafından yapılan bronz heykelin kaidesi ise beyaz Marmara Mermeri’nden masif olarak yapılmıştır. Kocaeli Vilayeti’nin ve İzmitlilerin gayretleriyle yapılan İzmit Atatürk Anıtı Atatürk’ün sağlığında 1933’te yapılmıştır. İstanbul-Ankara arasında tren ile seyahatleri esnasında ...

Atatürk Anıtı

Kasr-ı Hümayun.jpg

Demiryolunun kuzeyinde Saat Kulesi'nin yanında bulunan İzmit Sarayı, Kasr-ı Hûmayun, diğer adıyla Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü bulunmaktadır. 19. yüzyılda, Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından hassa mimarı Garabet Amira Balyan'a yaptırılmış olan Kasr-ı Hümayun, neoklasik, barok ve klasik Osmanlı sanatı üslup özellikleriyle göze çarpmaktadır. Saat Kulesi'nin yanındaki tepelik alandadır. Zaman içerisinde Kasr-ı Hümayun, Av Köşkü, Hünkâr Kasrı, İzmit Sarayı, İzmit Köşkü, Sultan Sarayı, Küçük Saray gibi isimlerle anılmıştır. İki katlı barok üslupla yapılmış olan köşkün cephesi mermer sütunlarla çevrilidir. İçeride yeterince aydınlatma sağlamak amacıyla ince, uzun ve yuvarlak formda düzenlenen kemerli pencereleri, 

mermer işçiliği ve tavan süslemeleri göz kamaştırıcı güzelliktedir.

 

Girişteki pencerelerin üzerinde gül bezeklere yer verilmiştir. Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilen bu yapı, asıl önemini ... 

Kasr-ı Hümayun (İzmit Sarayı)

Pertev Paşa Camii.jpg

Kocaeli Yeni Cuma Mahallesi'nde, eski İstanbul-Ankara Karayolunun yanında bulunan Pertev Mehmet Paşa Külliyesi, halk arasında Yeni Cuma Camisi olarak da tanınmaktadır. Günümüze kadar sadece cami, çeşme, şadırvan ve sübyan mektebi kısmen gelebilmiş olan Pertev Mehmet Paşa Camii, aslında büyük bir külliyenin geriye kalabilmiş olan parçalarıdır.

 

Asıl külliye; cami, imaret, hamam, kervansaray, sübyan mektebi, aşevi, şadırvan, çarşı ve çeşmeden meydana gelmiştir. Hamam caminin kuzeybatısında, imaret batıda, kervansaray ise güneybatıda bulunuyordu. Tarihi ipek Yolu üzerinde bulunan Kocaeli'nde önemli bir yere sahip olan bu kervansarayın güneydoğusunda ise dükkânlar sıralanmıştı.

Mimar Sinan'ın ilimizdeki müstesna ...

Pertev Mehmet Paşa Külliyesi
(Yeni Cuma Camii)

Fevziye Camii.jpg

1576'da izmit'in eşrafından Mehmet Bey tarafından bugünkü Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaptırılan Fevziye Camii'nin ilk mimarı ünlü Mimar Sinan'dır. Ancak çeşitli doğal afetlerle ve yangınlarla cami defalarca yıkılmış, ardından aynı yere tekrar inşa edilmiştir. Bu tamirat ve yeniden inşalarla birlikte caminin tarihsel dokusu epey değişikliğe uğramış, her dönemde kendine has mimarî üslup kendisini bir şekilde hissettirmiştir. Daha önce külliyesinde bulunan pek çok bina artık yerinde yoktur. Bunların arasında ise muvakkithane (vakit ayarlama evi - saat ayar merkezi) en dikkat çekici işlevi olanıdır. Dolayısıyla söz konusu yapım faaliyetleriyle birlikte caminin banileri de değişmiş, bu arada yapının ismi de değişmiştir.

 

Fevziye Camii'nin ilk yapılışı, Kanuni Sultan Süleyman'ın ...

Mehmet Bey Camii
(Fevziye Camii)

Orhan Camii_edited_edited.jpg

Eski İzmit'in merkez noktalarından biri olan Orhan Mahallesi'nde hâkim bir tepe üzerine inşa edilmiş ilk camidir. Bağçeşme meydanının hemen arkasındaki yoldan 'Tarihi Orhan Cami' tabelalarını takip ederek kolayca ulaşabileceğiniz bu kıymetli eserin bahçesinden İzmit'in önemli bir kısmını görebilir, İzmit Körfezi üzerinde güneşin batışının o doyumsuz seyrine dalabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu yıllarda Orhan Gazi'nin şehzadesi Süleyman Şah tarafından 'babası adına' inşa ettirilmiştir.

 

İzmit'in fethi ardından bölgeye inşa edilen ve günümüze kadar gelebilmiş olan ilk cami olma unvanına da sahip olan bu kıymetli eser, aynı zamanda fethin simgesi olarak da manevi bir değeri ifade eder. Cuma günleri camide imam hutbeye kılıçla çıkmaktadır. Bu âdet İttihat Terakki döneminden ...

Orhan Camii
(Gazi Süleyman Paşa Camii)

İmaret Camii_edited.jpg

Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan Abdüsselam Camii, 16. yüzyılın başında inşa edilmiştir. Kuzey cephede pencere üzerinde bulunan H.1289 / M. 1872–1873 tarihli kitabede, caminin Hatice Firdevs Hanım tarafından onarıldığı yazılıdır. 16. yüzyılın başında yapılan caminin aynı yüzyılda Mimar Sinan tarafından onarıldığı, Tezkiret ül-bünyan ve Tezkiret ül-ebniye’de geçmektedir. 1863 yılındaki onarımı hakkında tespit edilen bir belgede, onarımın Asador Kalfa tarafından yapıldığından bahsedilmektedir.

 

Caminin doğu kısmının ortasında dışa doğru uzanan dikdörtgen bölüm, 19. yüzyıldaki onarım sırasında ilave edilmiştir. Kuzeyde muhtemelen daha geç tarihli ilaveyle genişletilen son cemaat yeri ile birlikte cami, kısmen  (T) planlı görünüm kazanmıştır. 1999 depreminden önce kuzeybatıda yer alan tuğla minarenin orijinal olduğu belirtilmektedir. Caminin genelinden ziyade, yuvarlak kemerli ...

Abdüsselam İmaret Camii

Yumurtacı Camii.jpg

İzmit Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde 1631 yılında yapılan Yumurtacı Cami kerpiç yapıya sahip olup, çeşitli zamanlarda onarım görerek günümüze kadar ulaşmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait binanın, yaşanan doğal afetlerde hiçbir hasar görmemesi tarihinin en önemli ayrıntısı ve sırrı olurken, dikdörtgen planlı camiyi ahşap çatı gölgeliyor. Yumurtacı Muhammet Ali Ağa tarafından yaptırılan cami, sahibinin mezarına da bahçesinde ev sahipliği yapıyor.

Yumurtacı Camii

Portakal Hafız Mescidi_edited.jpg

İzmit'in eski mahallerinden birisi olan Akçakoca Mahallesi'nde inşa edinen Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi, Osmanlı Dönemi'nde İzmit'te birçok yerde yapılan mahalle mescitlerinin önemli bir örneğidir. Günümüzdeki mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan yapının, inşa tarihi ve banisi kesin olarak bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi'nde yapılan araştırmalarda Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi'yle ilgili 1192 Hicri (Miladi 1778) "İzmit'te el-Hac Hasan Mahallesi'nde Portakal oğlu Mustafa Ağa Mescidi imamlığının tevcihi" tarihli bir belgeye ulaşılmıştır. Dolayısıyla yapının 18. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Ahşap iskelet üzerine yığma tuğla ile yapılan Portakal Mescidi, her biri 45'er metre kare olmak uzere iki kattan oluşmaktadır.

Portakal Hafız Mescidi

Akçakoca Camii_edited.jpg

Akçakoca Mahallesi’nde yer alan İzmit ve yöresini fetheden Akçakoca’nın ismini taşıyan Akçakoca / Dere Camii, 19.Yüzyılda yenilenmiştir. Güney ve kuzey cephelerinde bulunan levhalardaki H. 1255 / M. 1839–1840 tarihi,caminin yenilendiği dönem hakkında fikir vermektedir.Buna karşılık ana mekana giriş kapısının örtüsü üzerinde H. 1321/ M. 1903–1904 tarihi bulunduğu da kaydedilmektedir.

Cami, ana mekanın kuzeyinde uzanan kapalı son cemaat yeriyle birlikte kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Cami,kagir sistemde inşa edilmiştir. Caminin dış cepheleri iki katlı düzenlenmiştir.Batı cephede, son cemaat yeri ile ana mekanın birleştiği yerde, minare yer almaktadır. Tuğla gövdeli minarenin külahi bulunmamaktadır. Caminin son cemaat yerine ait kuzey cephesinin ortasında üzeri kiremit kaplı saçakla örtülü, sonradan kapatılmış giriş sahanlığı bulunmaktadır.

Akçakoca Camii

Alaca Mescid_edited.jpg

Veliahmet Mahallesi Alaca Mescit Sokak’ta bulunan bu cami Bizans Dönemi'ne ait Jüstinyen Sarayı kalıntıları üzerine İzmit Kadısı El Hac Mustafa bin Mehmet el Gümüşzade tarafından 1598 tarihinde yaptırılmıştır. Dörtgen plan esasına göre inşa edilmiş olup, kargir duvarlıdır. İki yan ve arka cephesi, son cemaat mahalli eklendiğinden ahşap saçaklıdır. Caminin iç duvarları inşa edildiği devrin karakterini muhafaza etmektedir. Mescide nazaran uzunluğu ile dikkat çeken minaresi de kargirdir. Şerefe altı mescit saçağına uygun şekilde kirpilidir. Kirpi minaresi ile çini süslemeleri karakteristik özelliğidir. Sonradan eklenmiş olan son cemaat mahallinden girilince cami kapısının üzerinde bulunan ve kurucusu adına düzenlenmiş olan yekpare çini kitabesi bulunmakta idi. Mescide nazaran uzunluğu ile dikkat çeken minaresi de kargirdir. Şerefe altı mescit saçağına uygun şekilde kirpilidir. Kirpi minaresi ile çini süslemeleri karakteristik özelliğidir.

Tarihinde birçok depreme dayanan, ancak ...

Alaca Mescit Camii

Sırrı Paşa Konağı.jpg

Asıl adı Selim olup Sırrı mahlasını kullanmıştır. Vidin kasabasında Balcı Kenanoğulları olarak anılmış bir aileye mensuptur. Babası Seyyit Bey, annesi Pembe Hanım’dır. 1851 yılında Vidin’de doğmuştur. İptidaî ve rüştî eğitimini Vidin’de yapmıştır. Bu sırada babasını kaybetmiştir. Daha sonra Vidin hükümet dairesine kâtip olarak girmiş; bir süre sonra da Vidin’de vali bulunan Hakkı Paşa’nın maiyetinde İstanbul’a gelmiştir. Onun yardımı ile eğitimini tamamlamış ve Hakkı Paşa’nın yeğeni Melek Hanım’la evlenmiştir. 1888’de İzmit mutasarrıflığına atanmıştır. Selim Sırrı Paşa, Bayındırlık’tan yetiştiği için Kocaeli mutasarrıflığı sırasında yol yapım işlerine hız vermiştir. Göreve başlar başlamaz Ankara’ya doğru yapılmakta olan şosa bitmemiş olduğundan sancak içinde yol seferberliği ilan etmiştir. 35.000’den fazla köylüyle imece usulüyle bu yolları sona erdirmiştir. İzmit Garı’ndan Taraklı’ya kadar olan 18 saat devam eden şose onun eseridir.

 

Demiryolu boyunca sıralanan ve İzmit’in bir özelliği olan çınar ağaçlarını

...

Sırrı Paşa Konağı

Saatçi Ali Efendi Konağı.JPG

Eski Etnografya müzesi ya da bilinen diğer adıyla Saatçi Ali Efendi Konağı 1774 yılında Veli Ahmet Mahallesi Alaca Mescit Yokuşu'nda denize hakim eğimli bir yamaç üzerine inşa edilmiştir. İzmit'te günümüze kadar gelebilen en erken tarihli konaklarındandır. Türk mimarisinin zevk ve aile hususiyeti kavramlarını yansıtması açısından tarihi ve kulturel özel bir önemi mevcuttur. Körfez manzaralı olarak inşa edilmiş bulunan konakta; vitraylı, çifte camlı, kemerli, ahşap kepenkli ve lokmalı, parmaklıklı pencereler dikkat ceker. Konak, dış ve iç duvarlarındaki kalem işi bezemeleriyle dönemini en iyi yansıtan sivil mimarlık örnekleri arasında yer almaktadır. Bu güzellikte tarihi dokusunu koruyabilmiş olan konaklar artık pek kalmamış olması nedeniyle önemli bir kültür tarihi mirasıdır. İzmir Ödemiş'teki Çakır Ağa Konağı ile aynı dönemde yapılmış olan bu kıymetli eser, Türk Sivil Mimarisi'nin günümüze kadar gelebilmiş kendi dallarındaki başyapıtlarındandır. İki katlı konakta başoda,

...

Saatçi Ali Efendi Konağı

Pembe Köşk.jpg

İzmit Yukarı Pazar'da bulunan Pembe Köşk, gayrimüslim bir aileden hazineye devralınmış  ve Manastır Muhacirlerinden Mehmet Efendi'nin oğlu avukat Tevfik Bey'e tahsis edilmiştir. Evin sahibi Gülten Hanım Tevfik Bey'in kızıdır. 19. yüzyıl mimari özellikleri taşıyan yapı, bodrum üstüne üç kattan oluşmaktadır ve ahşap üzeri bağdadî sıvadır. Giyotin pencereli formda yapılmış olan köşkün ikinci katı dışa çıkmalı olup eli böğründeler ile desteklenmiştir. Pembe boyalı olduğundan Pembe Köşk ismi verilmiştir. Pembe Köşk, 1987 yılında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edilmiştir. Tarihi yapısının yanında Körfez manzarası ile de ilgi toplayan köşk, Kocaeli Valiliği tarafından onarılmıştır. Onarım sırasında içinde ve dışındaki ahşaplar orijinali ...

Pembe Köşk

Portakal Hafız Konağı.jpg

Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne İzmit Mebusu olarak katılan Hafız Rüştü Efendi'ye ait bir konaktır. Yüzünün yuvarlaklığı nedeniyle halk tarafından Hafız Rüştü Efendi'ye Portakal Hafız lakabı verilmiş, sahip olduğu bu konak yapısı da "Portakal Hafız Konağı" olarak adlandırılmıştır.

 

19. yüzyıl Türk konut mimarisinin birçok ozelliğini üzerinde bulunduran yapı, kagir yapım tekniğinde iki katlı olarak inşa edilmiştir. İç sofalı bir plan düzenlemesine sahip olan konak, ortada sofa, sofanın etrafında da odalardan oluşmaktadır. Yapının dikdörtgen formlu pencereleri İzmit evlerinin geleneksel özelliklerini yansıtmaktadır. Konağın en dikkat çekici yonlerinden bir tanesi de geniş sacaklarıdır. Özellikle Karadeniz bolgesindeki geleneksel evlerde görulen bu uygulama, geleneksel İzmit evlerinde de uygulanmıştır. Fransız gazeteci-yazar Claude Farrare, Mustafa Kemal'le göruşmek icin 1922 yılında İzmit'e geldiğinde

...

Portakal Hafız Konağı

Kapanca Sokak.jpg

İzmit, Türk konut mimarisiyle inşa edilmiş geleneksel evleriyle de dikkat çeken bir şehrimizdir. İzmit'te bulunan Kapanca Sokak, geleneksel konut mimarimiz acısından son derece önemlidir. Bu sokakta bulunan birçok yapı, dönemine has özellikleriyle günümüze ulaşmayı başarmıştır. Günümüzde izmit'te bulunan eski konutların buyuk bir kısmı 19. ve 20. yuzyılda inşa edilmiş olan evlerdir. Kapanca Sokak'ta bulunan evler, yapıldıkları dönemde kullanılan malzemelere sadık kalınarak onarılmıştır.

 

İzmit evlerinin temel yapı malzemesi taş, kerpic, tuğla ve ahşaptır. Saman katkılı çamur harcı ve demir ise yardımcı malzemeler olarak kullanılmaktadır. Osmanlı Türk evinin ayrılmaz bir parçası olan bahçe düzenlemesi, geleneksel İzmit evlerinde de görülür. Evler genellikle iki katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katlar kışlık ihtiyaca göre düzenlenmiştir. Zemin katlarda taş ...

Kapanca Sokak

Süleyman Paşa Hamamı.jpg

Süleyman Paşa Hamamı, İzmit’te günümüze kadar ayakta kalabilen en eski Osmanlı dönemi hamamlarındandır. İzmit’in fethini gerçekleştirdiği Orhan Gazi’nin adına Camii yaptırdığı (Orhan Camii) oğlu Süleyman Paşa tarafından 14. yüzyılda yaptırılmıştır ve altı yüz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Süleyman Paşa ilk görevine Gerede'de yöneticilikle başlamış, 1330 yılında İznik'in, 1337 yılında İzmit'in fethine katılmıştır. Babası tarafından İzmit ve çevresi tımar olarak kendisine verilmiş, Rumeli'deki harekatları kumanda etmiş ve Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Çimpe Kalesi'ni fethederek Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki ilk resmi yerleşimini gerçekleştirmiştir.

Süleyman paşa hamamının iç mimarisi erkek ve kadınlara ayrı çift hamam şeklinde yapılmıştır. Hamam üç bölümden...

Süleyman Paşa Hamamı

İzmit Tarihi Gar Binası_edited.jpg

İzmit, ipek Yolu uzerinde bulunması münasebetiyle tarihin her devrinde önemli bir ulaşım kavşağı olmuş, bu nedenle de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gelişen teknolojik çağ ile birlikte eski deve kervanlarının yerini zamanla trenler almıştır. Dünyada 19'ncu yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte hızla başlayan sanayileşme hamlesi eş koşul olarak hızlı ve ucuz ulaşım imkanlarının da gelişmesini zorlamıştır. Bu nedenle önceleri kömür madenlerinde kullanılan raylı sistemler hızla geliştirilerek günümüzün modern trenlerinin temeli atılmıştır.

 

Dünyanın dört bir yanı demir ağlarla örulurken devrin Osmanlı Devleti de Sanayi Devrimi'ne kayıtsız kalmamış, kurduğu fabrikalarla Batı ülkeleri ile bir yarışa girmiştir. Bu dönemde kurulan Hereke Dokuma Fabrikası, Yıldız Porselen Fabrikaları, İstanbul'da Haliç civarında kurulan çok sayıda fabrika ve tersaneler dikkat ceker. Aynı zamanda devrin padişahı ...

İzmit Tarihi Gar Binası

Atatürk ve Redif Müzesi_edited.jpg

Tanzimat Fermanı’ndan sonra askeri teşkilatlanmanın düzene sokulması ihtiyacı ortaya çıkmış bu amaçla 1843 yılında Osmanlı toprakları beş büyük ordu bölgesine ayrılmış, orduların yedek gücü niteliğinde de Redif Teşkilatı oluşturulmuştur. Redif Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, askerlik görevini yerine getirdikten sonra yedeğe ayrılan er anlamındadır. Redif teşkilatının bulunduğu bölgelerde, genel karargâh merkezi, toplantı yerleri ve depo merkezleri bulunmaktadır. Redif Teşkilatı’nın birinci merkezi ise İzmit’tir. 


İzmit Redif Dairesi’nin ilk olarak İzmit Mutasarrıfı Hasan Pasa tarafından Sultan Abdülaziz döneminde (1861–1876) Kasr-ı Hümayun ile birlikte yaptırıldığı belirtilir. Yapının mimarı bilinmemektedir. Yapı 2012 yılında Atatürk ve Redif Müzesi

 adı altında ziyarette açılmıştır. 


Avlu duvarlarıyla çevrili kâgir sistemde inşa edilen yapı, doğu-batı doğrultusunda ...

Atatürk ve Redif Müzesi

Kocaeli Arkeoloji Müzesi_edited.jpg

Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi tarihi İzmit tren istasyonunun bulunduğu kompleks içinde yer almaktadır. İzmit tren istasyonunun tamir atölyesi, hangarı, su deposu, lojman binası ve tekel deposu 2007 yılından itibaren çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya müzesine dönüştürüldü. Eserlerin teşhir edildiği müze binasının etnografya bölümünde yer alan eserler 2022 yılında Atatürk, Redif ve Etnografya Müzesine taşınarak müze arkeoloji müzesi adını almıştır.


Müzede Kocaeli’nin Paleolitik çağdan, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemine kadar olan eserleri kronolojik olarak sergilenmektedir. 


Müzenin girişinde ziyaretçileri tüm ihtişamıyla antik dünyanın en önemli mitolojik kahramanlarından biri olan Herakles (Herkül) heykeli karşılamaktadır. Bu heykel Dünya’nın en büyük ikinci Herakles (Herkül) heykelidir. Herakles, insanın doğaya ...

Kocaeli Arkeoloji Müzesi

Gayret Gemi Müzesi_edited.jpg

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 10 Mayıs 1946 tarihinde ABD tarafından yapılan ve USA Everson adı verilen gemi, Kore ve Vietnam savaşlarına katıldıktan sonra, 11 Temmuz 1973 tarihinde Türkiye tarafından satın alınarak, Panama, Portoriko, Azor Adaları ve İspanya limanlarına uğrayarak Türk Donanma Komutanlığı'na katılmış ve TCG Gayret ismini almıştır. 1975-1995 yılları arasında birçok tatbikata katılan TCG Gayret Gemisi, 5 Mayıs 1995 tarihinde hizmet dışına çıkarılmış ve Poyraz Limanı'nda muhafazaya alınmıştır.

 

Gayret Gemisi, 1995 yılında hizmetten ayrıldıktan 1 yıl sonra 'Müze-gemi projesi' için tekrar göreve alınmıştır. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığı'nın çalışmalarıyla tam teşekküllü bir müze olarak dekore edilen Gayret Savaş Gemisi, 20 Ağustos 1997'de TCG Gayret Müzesi olarak hizmete başlamıştır. Gayret Savaş Gemisi yeni görevi ile özellikle gençlere denizciliği ...

Gayret Gemi Müzesi

Canfeda Hatun Çeşmesi_edited.jpg

Canfedâ Kethüdâ Hatun, Sultan III. Murad zamanında, Osmanlı Sarayında yaşamış hayırsever bir zattır. Sultan III. Murad döneminde Harem Kethüdalığı yapmıştır. Vefatından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmiştir.şehrimiz Kocaeli’de dahil olmak üzere pek çok hayratı bulunmaktadır. (İstanbul Karagümrük Kethüdâ Kadın Camii, İzmit Kilez Deresi Kız Köprüsü vb.)

İlk çeşme Canfeda Kethuda Hatun tarafından Orhan Mahallesi'nde Orhan Camii (Gazi Süleyman Paşa Camii) karşısında yer alan ve kendi ismi ile anılan yerde bir çeşme yaptırmış ve hayrının devamı icin gerekli akarlar bırakmıştır. Daha sonra onarım gören ve hazne bölümü betonarme sıvalı olarak dikdortgen kitabesinde sülüs yazısıyla bezelenen caminin kitabesinde hicri 1242, miladi 1826 tarihi mevcuttur. Çeşme 2'nci Mahmut'un hazinedar ustası Su'ada tarafından 1826 yılında tamir ettirilmiştir denilmektedir. Dikine dikdörtgen formlu ...

Canfeda Hatun Çeşmesi

Gültepe Nekropolü.jpg

Gültepe Nekropolü

Nekropol, eski Yunanca'da birleşik bir isimdir ve iki kelimeden oluşur; Nekros ve Polis. Nekros ceset, polis ise kent, şehir demektir. İkisi bir arada kullanıldığında mezarlar şehri, yani genel ve büyük bir mezarlık anlamına gelmektedir. Nekropolis, özellikle antik zaman kentlerinde yer alan büyük ve geniş mezarlıklara genel olarak verilen isimdir. Karayolları tarafından bölgede yapılan yol çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkan Antik çağ nekropolü ile Bizans dönemine ait 'kutsal yapı' kalıntısı hipoje bulunur. (Hipoje kısaca yeraltı mezarları demektir. Eski bazı uygarlıklarda; Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Romalılar'da görülür.

Yerin altına kazılmış odalar halinde hipojeler bulunurdu. Kayaların içine oyulmuş biçimde veya yerin üstüne inşa edilip üzeri toprakla tepe haline getirilmiş yapay tepeler de bulunurdu). Bölge civarında ayrıca Roma dönemine ait, 'Kiremit Mezar' olarak adlandırılan 35 cm x 40 cm'lik yakılan ve kaynatılan ...

Büyük Su Kemeri.jpg

Büyük Su Kemeri

Üçtepeler Köyü'nün kuzey batısındaki vadide yer alan Büyük Su Kemeri, Kocaeli sınırları içerisindeki en etkileyici eserlerden biridir. Özellikle çevresindeki bitki örtüsünün seyrek oluşu, su kemerinin heybetinin ortaya çıkmasını sağlamış ve muhteşem görüntüsü ortaya çıkmıştır. MÖ ikinci ya da üçüncü yüzyıla ait kitabeli bir mezar stelinin de yatay olarak kullanıldığı büyük sivri kemerin iki yanı iri kesme taşlarla örülmüştür. Kemerlerin arası ve su borularının geçtiği kısımlarda ise daha küçük taşlar kullanılmıştır.

Altından dere geçen büyük kemerin açıklığı 7 metre 40 santimetre, genişliği ise 2 metre 50 santimetredir. İri taş bloklardan ayaklar derenin iki yanında 7.40 metre yüksekliğe ulaşınca 1.20 metre genişliğinde kırmızı tuğla ve beyaz harçla bir çerçeve yapılarak kapatılmıştır. Kemerin üzerindeki kitabenin baş tarafı kemer ayağı altında kaldığı için sadece ...

Üçtepeler Tümülüsü.JPG

Üçtepeler Tümülüsü

İzmit Merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede eski İstanbul yolu üzerinde bulunan tümülüsler yöreye de adını vermiştir. Kral mezarları oldukları sanılan tümülüsler, Kabaoğlu Üçtepeler Köyü’nde bulunmaktadır. Tümülüslerden üçü köyün içinde, diğer dört tanesi köyün dışındadır. Tümülüslerin ikisinin yeri tespit edilerek açılmıştır. Aytepe Tümülüsü denilen ilk mezarın geç Helenistik Erken Roma Çağı'na ait bir tümülüs olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci tümülüs köyün girişinde açılmıştır. Yine Roma Dönemi'ne ait olan büyük tümülüste yapılan arkeolojik kazılar sonucunda kendi döneminde soygunlar geçirdiği anlaşılmış ve mezardan hiçbir buluntu günümüze ulaşmamıştır....

İzmit Hoşgörü Anıtı.JPG

İzmit Hoşgörü Anıtı

30 Nisan 311 tarihinde, kentimizin eski adı olan Nikomedia, Roma İmparatorluğu’nun başkentiyken, dönemin imparatoru Galerius Nikomedia’dan “Nikomedia Hoşgörü Fermanı | Edict Of Tolerance Of Nicomedia”nı yayınlamıştır. Bu ferman gereği; herkes kendi dinini hoşgörü çatısı altında özgürce yaşayabileceği emredilmiş, suç sayılan bu durumdan dolayı el konulan mal varlıklarının da geri iadesi sağlanmıştır.

Günümüzden yaklaşık 1.700 yıl önce yayınlanan “Nikomedia ve Milano Hoşgörü Fermanları” sayesinde tüm dinler için inanç özgürlüğü sağlanmış ve bu dönem insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

22 Temmuz 2011 tarihinde, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin İzmit Belediyesi işbirliği ile koordine ettiği uluslararası proje kapsamında çeşitli AB üyesi ülkelerin büyükelçi, başkonsolos ve diplomatlarının da katıldığı İzmit Hoşgörü Anıtı’nın açılışı

...

Mehmet Bey Hamamı.JPG

Mehmet Bey Hamamı (Orta Hamam)

16. yüzyılda yapılan Orta Hamam, günümüzde Fevziye Camii olarak isimlendirilen Mehmet Bey Camii’sini yaptıran Mehmet Bey’in camiye gelir getirmesi amacıyla yaptırdığı eserler arasında bulunmaktadır. 1719 depreminde yıkılıp yeniden yapılmıştır. Mehmet Bey Hamamı ve Orta Hamam olarak bilinen hamam, günümüzde İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde yer almaktadır.

 

Tek hamam olan bu hamamın, bir çifte hamam olan Pertev Paşa Hamamı’na plan ve yapım tekniği bakımından benzerliğinden dolayı Mimar Sinan tarafından Pertev Paşa Külliyesi’nin inşası sırasında yapılmış olabileceği belirtilmektedir. Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeret’ül Ebniye’de Mehmet Bey Camisi’ni Mimar Sinan eseri olarak belirtilmesine karşın hamamın Mimar Sinan tarafından yapıldığını ...

Gazi Lisesi.JPG

İzmit Gazi Lisesi (Mekteb-i İdadi)

1885 - 1886 yıllarında eski bir Türk mezarlığının ön kısmında yapımı tamamlanarak 1886-1887 yıllarında Mekteb-i idadi olarak hizmete girmiştir. 1922 yılı başında ortaöğretim kurumu olarak düzenlenmiş ve bir ara öğrenci yetersizliği nedeniyle ilkokula dönüşmüştür. 1931 yılında tekrar onarılarak ortaokula dönüştürülmüştür. 31 Ekim 1945 tarihinde lise olarak hizmete başlamıştır. 1956-1959 yılları arası ahşap bina, betonarmeye çevrilmiştir.

 

1965 yılında ortaokul kısmı ayrılmış ve bina Merkez Ortaokul olarak devam etmiştir. 1993-1994 yılından itibaren Gazi Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 

17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar gören bina, kullanılamaz hale gelmiş; bu sebeple 2001 yılında yıkılarak yerine ...

Kent Tarihi Projeleri Banner.jpg
bottom of page