top of page
İmaret Camii.jpg

Abdüsselam İmaret Camii

Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan Abdüsselam Camii, 16. yüzyılın başında inşa edilmiştir. Kuzey cephede pencere üzerinde bulunan H.1289 / M. 1872–1873 tarihli kitabede, caminin Hatice Firdevs Hanım tarafından onarıldığı yazılıdır. 16. yüzyılın başında yapılan caminin aynı yüzyılda Mimar Sinan tarafından onarıldığı, Tezkiret ül-bünyan ve Tezkiret ül-ebniye’de geçmektedir. 1863 yılındaki onarımı hakkında tespit edilen bir belgede, onarımın Asador Kalfa tarafından yapıldığından bahsedilmektedir.

 

Caminin doğu kısmının ortasında dışa doğru uzanan dikdörtgen bölüm, 19. yüzyıldaki onarım sırasında ilave edilmiştir. Kuzeyde muhtemelen daha geç tarihli ilaveyle genişletilen son cemaat yeri ile birlikte cami, kısmen (T) planlı görünüm kazanmıştır. 1999 depreminden önce kuzeybatıda yer alan tuğla minarenin orijinal olduğu belirtilmektedir. Caminin genelinden ziyade, yuvarlak kemerli kapı ve pencere acıklıkları bulunan doğusuna ilave edilen bölümü ile iç kubbesi, 19. yüzyılın karakterini yansıtmaktadır.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page