top of page
Kapanca Sokak.jpg

Kapanca Sokak

İzmit, Türk konut mimarisiyle inşa edilmiş geleneksel evleriyle de dikkat çeken bir şehrimizdir. İzmit'te bulunan Kapanca Sokak, geleneksel konut mimarimiz acısından son derece önemlidir. Bu sokakta bulunan birçok yapı, dönemine has özellikleriyle günümüze ulaşmayı başarmıştır. Günümüzde İzmit'te bulunan eski konutların büyük bir kısmı 19. ve 20. yüzyılda inşa edilmiş olan evlerdir. Kapanca Sokak'ta bulunan evler, yapıldıkları dönemde kullanılan malzemelere sadık kalınarak onarılmıştır.

 

İzmit evlerinin temel yapı malzemesi taş, kerpic, tuğla ve ahşaptır. Saman katkılı çamur harcı ve demir ise yardımcı malzemeler olarak kullanılmaktadır. Osmanlı Türk evinin ayrılmaz bir parçası olan bahçe düzenlemesi, geleneksel İzmit evlerinde de görülür. Evler genellikle iki katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katlar kışlık ihtiyaca göre düzenlenmiştir. Zemin katlarda taş malzeme ağırlıklı olarak kullanılırken, diğer katlarda ahşap ve kerpiç kullanılmaktadır. Odalar, birçok fonksiyona sahip özellikleriyle insanın temel ihtiyaçlarını karşılayan yaşama birimleridir. Tarihi, coğrafi, kültürel ve dini faktörler, geleneksel İzmit konut mimarisinin oluşumunda da büyük bir etki yapmıştır.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page