top of page
Süleyman Paşa Hamamı.jpg

Süleyman Paşa Hamamı

Süleyman Paşa Hamamı, İzmit’te günümüze kadar ayakta kalabilen en eski Osmanlı dönemi hamamlarındandır. İzmit’in fethini gerçekleştirdiği Orhan Gazi’nin adına Camii yaptırdığı (Orhan Camii) oğlu Süleyman Paşa tarafından 14. yüzyılda yaptırılmıştır ve altı yüz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Süleyman Paşa ilk görevine Gerede'de yöneticilikle başl
amış, 1330 yılında İznik'in, 1337 yılında İzmit'in fethine katılmıştır. Babası tarafından İzmit ve çevresi tımar olarak kendisine verilmiş, Rumeli'deki harekatları kumanda etmiş ve Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Çimpe Kalesi'ni fethederek Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki ilk resmi yerleşimini gerçekleştirmiştir.

Süleyman paşa hamamının iç mimarisi erkek ve kadınlara ayrı çift hamam şeklinde yapılmıştır. Hamam üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Soğukluk,  Ilıklık ve Sıcaklık kısımları olan bölümlerdir. Ön kısımlarda üzeri çifte yüksek kubbe ile örtülü bir soğukluk kısmı, bunun arkasında birbirine kapı ile geçilen alçak kubbe örtülü iki halvet kısmı vardır. Hamamın bugünkü yapısında sekiz kubbesi bulunmaktadır.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page