top of page
Mehmet Bey Hamamı.JPG

Mehmet Bey Hamamı (Orta Hamam)

16. yüzyılda yapılan Orta Hamam, günümüzde Fevziye Camii olarak isimlendirilen Mehmet Bey Camii’sini yaptıran Mehmet Bey’in camiye gelir getirmesi amacıyla yaptırdığı eserler arasında bulunmaktadır. 1719 depreminde yıkılıp yeniden yapılmıştır. Mehmet Bey Hamamı ve Orta Hamam olarak bilinen hamam, günümüzde İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde yer almaktadır.

 

Tek hamam olan bu hamamın, bir çifte hamam olan Pertev Paşa Hamamı’na plan ve yapım tekniği bakımından benzerliğinden dolayı Mimar Sinan tarafından Pertev Paşa Külliyesi’nin inşası sırasında yapılmış olabileceği belirtilmektedir. Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeret’ül Ebniye’de Mehmet Bey Camisi’ni Mimar Sinan eseri olarak belirtilmesine karşın hamamın Mimar Sinan tarafından yapıldığını gösteren herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

 

Hamam soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Soğukluk kısmı moloz taş ve kagir karışımı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Ilıklık kısmı dikdörtgen planlı ve üç bölümlü olup, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbeli sıcaklığın içerisine altı köşeli bir göbek taşı yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra sıcaklığın köşelerinde halvet hücreleri de yerleştirilmiştir. Yıkanma hücrelerinin doğusunda bulunan iki hücre diğerlerine göre çok daha büyüktür. Günümüzde de hamam olarak işlevini sürdürmektedir.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page