top of page
İzmit Tarihi Gar Binası.jpg

İzmit Tarihi Gar Binası

İzmit, ipek Yolu uzerinde bulunması münasebetiyle tarihin her devrinde önemli bir ulaşım kavşağı olmuş, bu nedenle de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gelişen teknolojik çağ ile birlikte eski deve kervanlarının yerini zamanla trenler almıştır. Dünyada 19'ncu yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte hızla başlayan sanayileşme hamlesi eş koşul olarak hızlı ve ucuz ulaşım imkanlarının da gelişmesini zorlamıştır. Bu nedenle önceleri kömür madenlerinde kullanılan raylı sistemler hızla geliştirilerek günümüzün modern trenlerinin temeli atılmıştır.

 

Dünyanın dört bir yanı demir ağlarla örulurken devrin Osmanlı Devleti de Sanayi Devrimi'ne kayıtsız kalmamış, kurduğu fabrikalarla Batı ülkeleri ile bir yarışa girmiştir. Bu dönemde kurulan Hereke Dokuma Fabrikası, Yıldız Porselen Fabrikaları, İstanbul'da Haliç civarında kurulan çok sayıda fabrika ve tersaneler dikkat ceker. Aynı zamanda devrin padişahı 2'nci Abdulhamit ulaşım konusunda da ciddi bir atılım başlatmış, doneminin en onemli liman ve ticaret kentlerinden biri olan Kocaeli ile dönemin başkenti İstanbul arasına demir yolu döşeme çalışmalarını başlatmıştır. Bu konuda Osmanlı Devleti ile Alman imparatorluğu arasında gelişen stratejik işbirliği ulaşım sektörüne de yansımıştır.

 

İstanbul Haydarpaşa'dan İzmit'e kadar uzanan 91 kilometrelik demiryolu hattının inşasına 4 Ağustos 1871'de başlanmıştır. Proje ile ilgili teknik donanımlar Almanya'dan temin edilmiştir. Hat Almanlara yaptırılmaya başlanmıştır. 1 Ağustos 1873'te İzmit'e kadar ulaşmıştır. Daha sonra bu hat, İstanbul-Bağdat Demiryolu, ardından İstanbul-Hicaz Demiryolu Hattı adını alarak İstanbul'dan kalkan bir trenin kutsal topraklara kadar kesintisiz ulaşımı sağlanmıştır.

 

Hattın açılışı icin Türkiye'ye gelen Alman imparatoru Kaiser 2'nci Willhelm Hereke'de kendisi için inşa edilen ve bugun de kendi adını taşıyan ve çok kısa bir sürede çivi dahi kullanılmadan ahşaptan inşa edilen köşkte konuk edilmiştir.

 

İzmit tren istasyonunun açılması ile ilk etapta Anadolu'dan gelen hammaddelerin İstanbul'a çok daha kısa sürede ulaşması hedeflenmiş; Ayrıca istanbul'daki limanların yoğunluğu İzmit Körfezi'ndeki limanlara kaydırılmasına karşın tren vasıtasıyla deniz yoluyla gelen malların en kısa sürede yine İstanbul'a ulaşması sağlanmıştır. Bu amacla İzmit tren istasyonu oldukça kapsamlı bir şekilde çeşitli yıllarda meydana gelmiştir. Böylece İzmit Tren istasyonu ve çevresindeki yapıların her biri ayrı zamanlarda, ihtiyaç duyuldukça yapılmıştır. Bu binaların içerisindeki en eski yapı, yolcu salonunun zemin katındaki bölümdür.

 

İzmit Garı'nın planlarını Alman mimar Otto Ritter çizmiştir. Yapı, neo-klasik üslupta inşa edilmiştir. Atatürk başta olmak üzere daha birçok önemli devlet adamının karşılama törenlerine tanıklık etmiştir.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page