top of page
İzmit Hoşgörü Anıtı.JPG

İzmit Hoşgörü Anıtı

Hristiyanlığın başladığı 30'lu yıllardan 4. yüzyıl başlarına kadar pagan inancın hüküm sürdüğü Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde tek tanrılı dinlere (O dönem varolan Hristiyanlık, Yahudilik vb dinler) inanmak suçtu, cezasıysa ölüm ve mal varlığına el konulmasıydı. Yaklaşık 300 yıl boyunca özellikle hristiyan inanca sahip Roma vatandaşları büyük zulümler görmüş, milyonlarcası katledilmişti. M.S. 11 Kasım 308 tarihinde bugünkü Avusturya'nın Petronell (Antik dönemdeki adıyla Carnuntum) kentinde dönemin 4 Roma imparatoru bir toplantı yapıp imparatorluk sınırları içerisinde yaşanan bu din zulmünün imparatorluğun geleceğini tehlikeye sokacağı görüşünde birleşerek din hoşgörüsü getirme kararı aldılar. Bu toplantı sonrasında, getirilecek din hoşgörüsünün içeriği ve detayları tartışılmış, belirlenmiş ve karara bağlanmıştır. Bu toplantıdan 3 yıl sonra 30 Nisan 311 tarihinde, kentimizin eski adı olan Nikomedia, Roma İmparatorluğu’nun başkentiyken, dönemin imparatoru Galerius Nikomedia’dan “Nikomedia Hoşgörü Fermanı | Edict Of Tolerance Of Nicomedia”nı yayınlamıştır.

 

Bu ferman gereği; herkes kendi dinini hoşgörü çatısı altında özgürce yaşayabileceği emredilmiş, suç sayılan bu durumdan dolayı el konulan mal varlıklarının da geri iadesi sağlanmıştır. Bu ferman, dünya tarihinde yayınlanan ilk hoşgörü fermanı olarak da tarihe geçmiştir. İlk fermandan 2 yıl sonra, içeriği genişletilerek o dönem varolan tüm dinlere serbesti getirecek biçimde ikinci bir ferman olan “Milano Hoşgörü Fermanı | Edict Of Tolerance Of Mailand” hoşgörü fermanı yine Nikomedia’dan yayınlanmıştır.

Günümüzden yaklaşık 1.700 yıl önce yayınlanan “Nikomedia ve Milano Hoşgörü Fermanları” sayesinde tüm dinler için inanç özgürlüğü sağlanmış ve bu dönem insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

22 Temmuz 2011 tarihinde, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin İzmit Belediyesi işbirliği ile koordine ettiği uluslararası proje kapsamında çeşitli AB üyesi ülkelerin büyükelçi, başkonsolos ve diplomatlarının da katıldığı İzmit Hoşgörü Anıtı’nın açılışı İzmit’te gerçekleştirilmiştir.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page