top of page
IMG_3505.JPG

İzmit Tarihi İllüstrasyonları Sergisi

Yaklaşık 2300 yıllık bir geçmişe sahip olan İzmit şehri, eski çağlarda Nicomedia adıyla anılırdı. Hellenistik Bithynia Krallığına, Roma İmparatorluğu’nun Bithynia Eyaleti’ne ve en nihayetinde Roma İmparatorluğu’nun kendisine başkentlik yapan İzmit, 1337 yılında Osmanlı hükümdarı Orhan Bey tarafından fethedilmiştir. Şehir, coğrafî konumu ve doğal zenginlikleri sayesinde  tarihin her döneminde önemini korumuştur. Ancak seyyahların deyimiyle “kralların ve imparatorların kenti” olmasına, geçmişine ve önemine rağmen İzmit, çağdaş Türkiye’nin tarihsel yönüyle en az tanınan şehridir.

 

Bunca ününe karşın İzmit'in görkemli tarihsel dokusundan geriye çok az kalıntı kalmıştır. İşte bu görsel eksikliği bilimsel ve sanatsal kaygılarla giderebilmek için Tarih Bilimci ve Sanatçı Onur Şahna'nın 18 yıllık emeğinin ürünü olan ve 2.700 yıllık İzmit tarihinin farklı dönemlerinin canlandırıldığı birçoğu özgün ve başka örneği olmayan antik dönem çalışmaları ve reprodüksiyonlardan oluşan "İzmit Tarihi İllüstrasyonları" projesi; kent tarihinin görsel eksikliğini, bilimsel ve sanatsal kaygılarla giderecek olmasının yanı sıra bu alanla ilgilenen sanatçılara ve bilim insanlarına ilham veriyor, kentlilik bilincinin ve farkındalığının artmasına da ivme kazandırıyor.

 

21 eserden oluşan bu sergi, 18 yıllık bir çabanın sonucu olup, her bir eser ortalama 4 aylık yoğun ve hassas bir emeğin ürünüdür. Eserlerin yaratımında seyahatnamelerin, antik metinlerin, sikkelerin, kazı raporlarının ve döneme ait diğer tarihsel bulgu ve belgelerin kullanılmış olması, onlara bilimsel bir nitelik de kazandırmıştır.

 

   "İzmit Tarihi İllüstrasyonları Sergi"miz daha önce   

 

•  10-24 Eylül 2022 | Gala | Seka Kağıt Müzesi Sergi Salonu

 •  26 Eylül - 9 Ekim 2022 | Vol.2 | Kocaeli Arkeoloji Müzesi

 

etkinliklerinde sergilenmişti.

   "İzmit Tarihi İllüstrasyonları Sergi"mizin 3B sanal versiyonunu izlemek için tıklayın   

Youtube Icon.jpg

   "İzmit Tarihi İllüstrasyonları Sergi"mizin Facebook etkinlik albümü için tıklayın   

images.png
AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page