top of page

AND'ye Nasıl Üye Olurum?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği'ne üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

Derneğimize üye olmak için kısa özgeçmişinizi artnicomedia@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page