top of page
Akçakoca Camii.jpg

Akçakoca Camii

 Akçakoca Mahallesi’nde yer alan İzmit ve yöresini fetheden Akçakoca’nın ismini taşıyan Akçakoca / Dere Camii, 19.Yüzyılda yenilenmiştir. Güney ve kuzey cephelerinde bulunan levhalardaki H. 1255 / M. 1839–1840 tarihi,caminin yenilendiği dönem hakkında fikir vermektedir.Buna karşılık ana mekana giriş kapısının örtüsü üzerinde H. 1321/ M. 1903–1904 tarihi bulunduğu da kaydedilmektedir.

Cami, ana mekanın kuzeyinde uzanan kapalı son cemaat yeriyle birlikte kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Cami,kagir sistemde inşa edilmiştir. Caminin dış cepheleri iki katlı düzenlenmiştir.Batı cephede, son cemaat yeri ile ana mekanın birleştiği yerde, minare yer almaktadır. Tuğla gövdeli minarenin külahi bulunmamaktadır. Caminin son cemaat yerine ait kuzey cephesinin ortasında üzeri kiremit kaplı saçakla örtülü, sonradan kapatılmış giriş sahanlığı bulunmaktadır.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page