top of page
Üçtepeler Tümülüsü.JPG

Üçtepeler Tümülüsü
İzmit Merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede eski İstanbul yolu üzerinde bulunan tümülüsler yöreye de adını vermiştir. Kral mezarları oldukları sanılan tümülüsler, Kabaoğlu Üçtepeler Köyü’nde bulunmaktadır. Tümülüslerden üçü köyün içinde, diğer dört tanesi köyün dışındadır. Tümülüslerin ikisinin yeri tespit edilerek açılmıştır. Aytepe Tümülüsü denilen ilk mezarın geç Helenistik Erken Roma Çağı'na ait bir tümülüs olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci tümülüs köyün girişinde açılmıştır. Yine Roma Dönemi'ne ait olan büyük tümülüste yapılan arkeolojik kazılar sonucunda kendi döneminde soygunlar geçirdiği anlaşılmış ve mezardan hiçbir buluntu günümüze ulaşmamıştır.

Antik Su Kemeri
İzmit merkezinin kuzeyinde Üçtepeler mevkiinde Karaüzümsirki ile Üçtepeler'deki yerleşim alanı arasındaki dere yatağında kalan saha üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı olarak inşa edilmiş, temelleri Roma Dönemi izlerini taşımaktadır. Su kemerinin M.S. 2'nci yüzyılda imparator Trajan Dönemi'nde Nicomadia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığını antik kaynaklardan öğrenmekteyiz. Yapıldığı dönemlerden sonra sürekli onarım gördüğü, üst kısımlarında bulunan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerden anlaşılmaktadır.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page