top of page
Büyük Su Kemeri.jpg

Büyük Su Kemeri
Üçtepeler Köyü'nün kuzey batısındaki vadide yer alan Büyük Su Kemeri, Kocaeli sınırları içerisindeki en etkileyici eserlerden biridir. Özellikle çevresindeki bitki örtüsünün seyrek oluşu, su kemerinin heybetinin ortaya çıkmasını sağlamış ve muhteşem görüntüsü ortaya çıkmıştır. MÖ ikinci ya da üçüncü yüzyıla ait kitabeli bir mezar stelinin de yatay olarak kullanıldığı büyük sivri kemerin iki yanı iri kesme taşlarla örülmüştür. Kemerlerin arası ve su borularının geçtiği kısımlarda ise daha küçük taşlar kullanılmıştır.

Altından dere geçen büyük kemerin açıklığı 7 metre 40 santimetre, genişliği ise 2 metre 50 santimetredir. İri taş bloklardan ayaklar derenin iki yanında 7.40 metre yüksekliğe ulaşınca 1.20 metre genişliğinde kırmızı tuğla ve beyaz harçla bir çerçeve yapılarak kapatılmıştır. Kemerin üzerindeki kitabenin baş tarafı kemer ayağı altında kaldığı için sadece son 7 satırı okunabilmektedir. Sivri kemer Osmanlıların çok kullandığı bir yapı şeklidir. Ancak kemer üzerindeki toprak borularla su taşıma tekniğinin Romalılar döneminde de kullanılmış olması, bu yapının Romalılar döneminde inşa edilip, Osmanlılar tarafından yeniden onarılmış olma olasılığını da akla getirmektedir.

AND logo 01 full -  Turkish black background.jpg
bottom of page